Hir?d?et¨¦s

2019年秋霞最新电影Az utols¨® m?hold p¨¢ly¨¢ra ¨¢ll¨ªt¨¢s¨¢val a Beidou el¨¦rte teljes funkcionalit¨¢s¨¢t.

?jdons¨¢gokat jelentett be az SAP a konferenci¨¢j¨¢n

A SAPPHIRE NOW REIMAGINED elnevez¨¦s? konferencia keret¨¦ben n¨¦h¨¢ny ¨²jdons¨¢g bejelent¨¦s¨¦vel is szolg¨¢lt a t¨¢rsas¨¢g.

A Kaspersky t¨¢mogatja az ?rszem¨¦t eltakar¨ªt¨¢s¨¢t

A Kaspersky hivatalos k?zlem¨¦ny¨¦ben eml¨¦keztet, hogy az ¨¦vtizedek ¨®ta foly¨® ?rkutat¨¢si tev¨¦kenys¨¦gek k?vetkezt¨¦ben rengeteg szem¨¦t gy?lt fel az ?rben, jelenleg t?bb mint 500 000 haszontalan mesters¨¦ges t¨¢rgy kering a F?ld k?r¨¹li p¨¢ly¨¢n.

?jra a jap¨¢nok¨¦ a leger?sebb szupersz¨¢m¨ªt¨®g¨¦p

A top500.org ism¨¦t friss¨ªtette a vil¨¢gon tal¨¢lhat¨® szupersz¨¢m¨ªt¨®g¨¦pek rangsor¨¢t, ¨¦s az el?z? ¨¦vek kifejezetten langyos esem¨¦nyei ut¨¢n v¨¦gre ¨²jra vannak izgalmak. Az ¨¦lmez?ny a novemberi poz¨ªci¨®khoz k¨¦pest csak az ¨¦len v¨¢ltozott, ¨ªgy kor¨¢bbi legjobb, Summit, Sierra, Sunway TaihuLight ¨¦s Tianhe-2A nev? n¨¦gyes egy-egy hellyel hellyel h¨¢tr¨¦bb cs¨²szott. A tr¨®nra a Supercomputer Fugaku ker¨¹lt, amely a RIKEN tudom¨¢nyos int¨¦zetben ker¨¹lt bevet¨¦sre, ¨¦s a t?bb ¨¦vvel kor¨¢bban ¨¦lmen?k¨¦nt bemutatkozott, de az¨®ta lecs¨²szott K Computer ut¨®dj¨¢nak sz¨¢m¨ªt.

Hatmilli¨¢rd forintos t?keemel¨¦s az ?nvezet? j¨¢rm?vet fejleszt? AImotive-n¨¢l

Magyarorsz¨¢g egyre fontosabb szerepet t?lt be az elektromos ¨¦s ?nvezet? j¨¢rm?vek fejleszt¨¦s¨¦ben, ez a magyar gazdas¨¢g versenyk¨¦pess¨¦g¨¦t ¨¦s gyorsabb ¨¹tem? ¨²jraindul¨¢s¨¢t is seg¨ªti ¨C jelentette ki Varga Mih¨¢ly az ?nvezet? j¨¢rm?veket fejleszt? AImotive Kft. t?keemel¨¦s¨¦r?l tartott t¨¢j¨¦koztat¨®n.

Informatikailag felk¨¦sz¨¹letlen¨¹l ¨¦rte a hazai c¨¦gek t?bbs¨¦g¨¦t a j¨¢rv¨¢nyhelyzet

A j¨¢rv¨¢ny¨¹gyi vesz¨¦lyhelyzet alatt t¨¢vmunk¨¢ba k?lt?z?tt magyarorsz¨¢gi v¨¢llalatok IT-biztons¨¢gi tapasztalatait ?sszegezte a Panda Security hazai k?rk¨¦pe.

V¨¦gleg kiv¨¦gzi a Flash Playert az Adobe

Az 1996-ban megjelent Flash az internet egyik nagy v¨ªvm¨¢ny¨¢nak mondhat¨®, hiszen ez hozta el az ¨¢tt?r¨¦st a weboldalak multim¨¦di¨¢s felhaszn¨¢l¨¢sa fel¨¦. A rendszer azonban az ut¨®bbi ¨¦vekben ink¨¢bb a s¨¦r¨¹l¨¦kenys¨¦g¨¦vel h¨ªvta fel mag¨¢ra a figyelmet, illetve egy ideje m¨¢r haldoklik is, b¨¢r teljesen m¨¦g nem kapcsolt¨¢k le r¨®la a l¨¦legeztet?t. Ut¨®bbit azonban m¨¢r tervezi az Adobe, ¨¦s az idei ¨¦v utols¨® napj¨¢n v¨¦gleg elb¨²cs¨²zik a Flash Player.

VR szem¨¹veggel k¨¦pzik az ?rhaj¨®sokat

A NASA kereskedelmi szem¨¦lyzet fejleszt¨¦si programj¨¢ban r¨¦szt vesz a Boeing is, amely az ?rkutat¨¢si szervezettel k?z?sen fejleszt ?rhaj¨®t. A CST-100 Starliner h¨¦t f?t k¨¦pes az ?rbe juttatni, ¨¦s az ?rhaj¨®sok kik¨¦pz¨¦se sor¨¢n a j?v?ben kiemelt szerepet kap a virtu¨¢lis val¨®s¨¢g technol¨®gia.

Az alkalmazottak d?nt? t?bbs¨¦ge hamarosan visszat¨¦rhet az irod¨¢ba

A Xerox Holdings Corporation megb¨ªz¨¢s¨¢b¨®l k¨¦sz¨¹lt el az a glob¨¢lis ¨¹zleti felm¨¦r¨¦s, amely szerint a megk¨¦rdezett szervezetek munkaerej¨¦nek 82%-a 12-18 h¨®napon bel¨¹l visszat¨¦rhet a munkahely¨¦re. Ennek el?k¨¦sz¨ªt¨¦sek¨¦nt a hibrid (t¨¢voli ¨¦s irodai) munkav¨¦gz¨¦s t¨¢mogat¨¢s¨¢ra a c¨¦gek ¨²j forr¨¢sokba fektetnek: 56%-uk n?veli a technol¨®gi¨¢ra sz¨¢nt b¨¹dzs¨¦t, valamint 34%-uk tervezi a digit¨¢lis ¨¢talakul¨¢s felgyors¨ªt¨¢s¨¢t.

?jra t¨¢mogat¨¢st kapott a Microsoftt¨®l a HTTP Alap¨ªtv¨¢ny

A k?r¨¹lbel¨¹l 1400 magyar pedag¨®gus digit¨¢lis tud¨¢s¨¢nak tov¨¢bbfejleszt¨¦se ut¨¢n ¨²jabb t¨¢mogat¨¢st kapott a tan¨¢rok tud¨¢s¨¢nak b?v¨ªt¨¦s¨¦re a HTTP Alap¨ªtv¨¢ny a Microsoft Skills and Employability nemzetk?zi programj¨¢nak r¨¦szek¨¦nt ¨C k?z?lte honlapj¨¢n a Microsoft.

Oroszorsz¨¢g nem blokkolja tov¨¢bb a Telegramot

?Pozit¨ªvan ¨¦rt¨¦kelj¨¹k a Telegram alap¨ªt¨®ja (Pavel Durov) k¨¦szs¨¦g¨¦t a terrorizmus ¨¦s a sz¨¦ls?s¨¦gess¨¦g elleni fell¨¦p¨¦sre¡± ¨C k?z?lte a hat¨®s¨¢g cs¨¹t?rt?k?n, majd elt¨¢vol¨ªtotta a telegram.org oldalt az Oroszorsz¨¢gban betiltott h¨ªrforr¨¢sok kist¨¢j¨¢r¨®l.

Az EU ¨¢ltal finansz¨ªrozott projektben vizsg¨¢lj¨¢k az ?rid?j¨¢r¨¢st az ELTE kutat¨®i

A t?bbi k?z?tt a Nap m¨¢gneses aktivit¨¢s¨¢nak ¨¦s a napkit?r¨¦sek el?rejelz¨¦s¨¦nek vizsg¨¢lat¨¢ra nyert csaknem 3,2 milli¨® eur¨®s t¨¢mogat¨¢st a Space Weather Awareness Training Network projekt (SWATNET), melyben E?tv?s Lor¨¢nd Tudom¨¢nyegyetem (ELTE) is r¨¦szt vesz. Az ?rid?j¨¢r¨¢s fizikai folyamatait vizsg¨¢l¨®, fiatal kutat¨®k bevon¨¢s¨¢val zajl¨® nemzetk?zi program n¨¦gy ¨¦vig tart majd ¨C k?z?lte az ELTE.

Megnyitotta els? magyarorsz¨¢gi ¨¹zlet¨¦t az eMAG

A hivatalos k?zlem¨¦ny szerint a hagyom¨¢nyos bolti kereskedelem fel¨¦ val¨® nyit¨¢ssal a v¨¢llalat tov¨¢bb n?veln¨¦ piaci r¨¦szesed¨¦s¨¦t, ¨¦s hamarosan tov¨¢bbi ¨¹zletek megnyit¨¢s¨¢t is tervezi.